Koučování a konzultace zaměřené na řešení

Klienti - organizace

Spolupráce s panem Vlčkem je pro naši službu rané péče velmi přínosná. Jeho pohled na fungování služby akcentuje přístup ke klientovi, ale zároveň plnění zákonných povinností poskytovatele sociální služby. Audit standardů kvality sociální služby nám pomohl nasměrovat naše další úsilí na aktualizaci důležitých dokumentů a jejich zavádění do praxe. Společná práce nám znovu vdechla chuť a elán na postupné, ale zásadní změny k lepšímu.

Mgr. Anna Kučerová, Ph.D., vedoucí služby; Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

 

Máte od nás velkou pochvalu za odbornou, ale lidskou a srozumitelnou komunikaci s našimi pracovníky. Odbornost je na vysoké úrovni. Moc se nám líbila pohotovost a připravenost, odpovídat na všechny naše dotazy.

Bc. Pilná Petra, vedoucí úseku  přímé péče, Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

© Jiří Vlček_2014. Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode