Koučování a konzultace zaměřené na řešení

Osobní údaje – ochrana, souhlasy

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážení návštěvníci mých stránek,

děkuji vám za důvěru, se kterou tyto stránky pročítáte. Ochrana vašich osobních údajů je pro mě velmi důležitá. Chci, abyste se cítili bezpečně. Chráním proto vaše údaje a data proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Proto přijměte několik ujištění:  

Způsob zpracování, vedení a nakládání s vašimi údaji, např. během návštěvy těchto stránek, ale i při konzultacích, seminářích či jiných aktivitách, se řídí platnou legislativou, tj. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zejména pak Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Uchovávání dokumentace se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění.

Vaše údaje používám k tomu, abych vás mohl informovat o svých produktech a službách, a případně od vás získat zpětnou vazbu. Vaše účast je přitom zcela dobrovolná. Pokud vám zasílám emaily s nabídkami, máte možnost mi kdykoliv napsat informaci o tom, že již e-maily nechcete zasílat. Tuto možnost vám v mailech znovu připomínám.

Na písemné požádání vám oznámím, zda mám o vás nějaké údaje zaznamenané, a které to jsou. Stejně tak je mohu na vaši žádost aktualizovat či přestat vést. V takovém případě se obracejte na můj mail wehuwehu@gmail.com.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) a zejména pak s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem Mgr. Jiřímu Vlčkovi, DiS., Mokrá I 258, 760 01 Zlín, IČ: 02624940 (dále také jen „správce“) pro účely poskytování konzultací zaměřených na řešení (terapie, koučování, supervize, atp.) nebo školení a seminářů. Osobními údaji se rozumí údaje jako je jméno a příjmení, telefonní kontakt, příp. nahrávka konzultace (udělíte-li k tomu speciální souhlas), nebo údaje obsažené v přihlašovacím formuláři na kurz či seminář, tj. zejména jméno, příjmení, tituly, datum a místo narození, telefon, údaje o organizaci a e-mailová adresa.

Osobní údaje zpracovávám manuálně i automaticky přímo nebo případně prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Zjistíte-li, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou vašeho soukromého života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požadovat ode mne jako správce nebo mnou pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

Web - Pravidla ochrany soukromí

Pokaždé, když navštívíte tyto webové stránky, shromažďuje provozovatel webu (Webnode) některé typy informací, jako jsou:

1)      Cookies: Při návštěvě stránek vám standartně mohou být provozovatelem stránek zaslány jeden nebo více souborů tzv. „cookie“ - jedná se o malý textový soubor obsahující řetězec alfanumerických znaků, který jednoznačně identifikuje Váš prohlížeč. Trvalý soubor „cookie“ zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie mohou být použity Vaším prohlížečem při dalších návštěvách webu Webnode. Trvalé soubory cookie můžete odstranit (řiďte se pokyny v nápovědě Vašeho prohlížeče). Jednorázové cookie soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby žádné soubory cookies nepřijímal, nebo aby jejich přijetí indikoval.

2)      Soubory protokolu: Váš prohlížeč automaticky serveru Webnode hlásí některé informace při každém zobrazení webové stránky. Při procházení webových stránek servery Webnode automaticky zaznamenávají určité informace, které váš webový prohlížeč odesílá při každé návštěvě webové stránky. Tyto protokoly serveru (tzv. „log soubory“) mohou obsahovat informace, jako je např. IP adresa, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupní stránky, počet zhlédnutých stránek a pořadí těchto stránek, množství času stráveného na určitých stránkách, datum a čas Vašeho požadavku a jeden nebo více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč.

Webnode používá cookies a log soubory mj. za účelem sledování souhrnných ukazatelů, jako je celkový počet návštěvníků a provoz. Webnode si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit osobní údaje nebo neosobní identifikační informace, které Webnode považuje, v dobré víře, za vhodné nebo nutné v případě ochrany před hrozícím porušením zákona, při prošetřování nároků a tvrzení třetích stran v případě obvinění, při pomoci policii či státním organizacím, k ochraně bezpečnosti nebo integrity webových stránek a služeb, a při výkonu nebo ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnost společnosti Webnode, personálu, uživatelů webů nebo dalších.

PRO UDĚLENÍ SOUHLASU KLIKNĚTE ZDE: UDĚLENÍ SOUHLASU

 

Kontakt

Mgr. Jiří Vlček, DiS.

wehuwehu@gmail.com

+420 605 583 112

Vyhledávání

© Jiří Vlček_2014. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode