Koučování a konzultace zaměřené na řešení

Systemické koučování (life, career, profi coaching)

Koučování jednotlivců i skupin s prvky ICF 

Co je to systemické koučování zaměřené na řešení?

Koučování (též coaching, koučink nebo koučing) je proces podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést). Pochopení podstaty koučování ulehčuje metafora kouče (v angl. coach) nebo dostavníku - jako prostředku, pomáhajícího dostat se důležité osobě pohodlným způsobem z místa, kde právě je, na místo, kde chce být. 

Pojem kouč známe zejména ze sportu. Tam však koučové fungují spíše jako trenéři a koučovací přístup využívají jen občas. Kouč v mém pojetí je odborník na vedení rozhovoru, který Vás přiměje stát se zodpovědným za Váš vlastní život. Je to někdo, kdo zajistí, že využijete veškerý Váš potenciál k dosažení Vašich cílů. Zkratka ICF v nadpise znamená Mezinárodní federace koučů ("International Coach Federation"), což je největší světová organizace profesionálních koučů. 

Jako kouč Vás proto podpořím v otevírání Vašich možností a nových pohledů a budu pracovat s Vaší fantazií a kreativitou. Společně se podíváme na Vaše opravdová přání a budeme usilovat o jejich naplnění. Těšte se na rozhovor, který se s respektem zaměří na Vaše potřeby a pomůže Vám je naplnit. 

Vyhledávaný britský kouč a poradce a autor bestselleru Koučování sir John Whitmore říká o koučování následující:

Koučování vede k samostatnosti a soběstačnosti, vytváří a zvyšuje důvěru ve vlastní schopnosti a odpovědnost za své jednání. Podstatou koučování je proto docílit lepšího vnímání reality a zvýšit odpovědnost.

Věřte si, zvládnete to!

© Jiří Vlček_2014. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode