Koučování a konzultace zaměřené na řešení

Supervize zaměřená na řešení

Co je to supervize zaměřená na řešení?

Jedná se o užitečné konzultace zaměřené na hledání řešení ve formě týmové, individuální nebo skupinové práce. Supervize může být zaměřena osobnostně, vztahově, procesně či systémově, příp. také se vzdělávacím aspektem. Jde o laskavou podporu a pomoc při zachování principu respektu, zplnomocňování (empowerment) a mlčenlivosti.

Metodologickým rámcem supervize je přístup zaměřený na řešení (solution focus approach).

Více informací najdete v záložce Jak pracuji.    

 

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA SUPERVIZE PRO ORGANIZACE (ŠKOLY, SOCIÁLNÍ SLUŽBY, FIRMY)

 

© Jiří Vlček_2014. Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode