Koučování a konzultace zaměřené na řešení

Jak pracuji - možné varianty spolupráce

Využít můžete jednorázové setkání i dlouhodobější spolupráci. To druhé bývá intenzivnější a s větším efektem, ale i jediné setkání může být velmi přínosné. Rozestupy mezi setkáními nebývají delší než 30 dní, vždy však záleží na dohodě.

Kromě jednorázových setkání v délce 60-90 minut nabízím 2 základní balíčky, které jsou s 25% slevou: 

Balíček BASIC - 3 konzultace á 80 min

Balíček SPECIAL - 7 konzultace á 80 min
 
Více viz Ceník
 

Exkluzivní nabídka využití reflektujících týmů - více poradců radí najednou

Co je to reflektující tým?

Reflektující tým je jedinečná a ne příliš často používaná příležitost, jak využít názory dalších kolegů - terapeutů přímo v průběhu konzultace. Prakticky to probíhá tak, že další terapeuti (zpravidla 2 - 5 lidí) sedí ve stejné místnosti a naslouchají rozhovoru terapeuta s klientem. V další části pak terapeut vyzve tým, aby se mezi sebou bavil o klientově řešení z jejich pohledu. Klient i terapeut naslouchají a nijak nezasahují do diskuse týmu. V poslední části pak terapeut pokračuje v rozhovoru s klientem s možným využitím slyšeného. Více pohledů bývá pro klienty velmi zbohacující.

Při reflektujících týmech zaručuji zachování mlčenlivosti a důvěrného prostředí u všech terapeutů. Cena je stejná jako při běžné konzultaci bez týmu. Reflektující tým poskytuje klientům i terapeutovi cennou inspiraci a nové pohledy. Využívá se po několika předchozích konzultacích a výhradně po předchozí domluvě.

Jak pracuji - principy

Rozhodl jsem se Vám principy své práce vysvětlit pomoci několika vtipných příkladů. Střízlivé užívání humoru považuji za koření své práce.
 
Tak tedy - tady jsou mé principy:
 
©    Budoucnost máte ve svých rukou

To jednou dva Mayové skládají kamenný kalendář a jeden říká: „Hele, došlo nám kamení.” Druhý se zamyslí a povídá: „Ty jo, tak to jednou někoho dost vyděsí.”

©    Mějte se dobře a něco pro to dělejte

Kartářka praví: "Do padesáti let budete strádat nedostatkem peněz." Klientka: "A potom?" "A potom si zvyknete," odpoví kartářka.

Jde chlap na tržiště a ptá se: "Kolik stojí tahle mikina?" "Čtyřista pane." "A myslíš, že je to pravá značka?" "Třista pane." "Máš povolení tady prodávat?" "Dvěstě pane." "A máš vůbec povolení k pobytu?" "To je dárek."

©    Chtějte reálné věci a dělejte drobné krůčky

Rybář chytí zlatou rybku, vytáhne ji na břeh, a rybka najednou promluví lidským hlasem: "Když mě pustíš, splním ti tři přání." Rybář na to kouká jak zjara, a ještě než se vzpamatuje z překvapení, vykoukne z vody jiná ryba a povídá: "Nepouštěj ji, kecá!"

I pád na hubu je pohyb vpřed.
 

©    Prospěšnost, užitečnost, okolí

Sedí holčička v parku na lavičce a strašně nadává. Jde kolem chlapík, slyší to a povídá jí: "Poslouchej, děvče, to se vůbec nehodí, abys nadávala jako dlaždič!" Ona na to: "Tak si sedněte ke mně a já vám povím, proč nadávám." Chlap si přisedl a dívka mu něco pošeptala. Chlap začal nadávat ….“do pr…, ku…. Slyšela to babka, která šla okolo, a napomenula chlapíka, aby tak neklel, že je to nekulturní a nesluší se to. Chlapík na to: "Pojďte si sednout, babi, já vám řeknu, proč tak nadávám!" Babka si sedla, chlap jí něco pošeptal do ouška a babka hned: "No, do p*dele!" Uslyšel to kolem jdoucí dědek a povídá babce: "No, že se nestydíte, paní, nadávat takhle tady před malou holčičkou!" Babka na to, ať se posadí, že mu řekne, proč tak nadává. Dědek si sedl a babka mu povídá: "Ta lavička je čerstvě natřená!"

Důvěra v terapeuta

OK, představte si, že něco chcete řešit. Cokoliv. Jasně, nejprve si řeknete, tohle zvládnu, na to přece mám. Když to nevyjde, zkontaktuju kamarády, aby mi poradili. Vše v pořádku. Ale co když nezabere ani to? Kontaktovali byste odborníka? Zdá se mi, že pořád přetrvává ostych z toho se otevírat. Ke zpovědi už chodí málokdo, dobrých přátelů máme obvykle co prstů na jedné ruce a další podpora...nevím. Tak proč se tolik bojíme zajít za terapeutem? Vždyť on ani nepředepisuje léky, ani si nemyslí, že byste nebyli normální!

Myslím, že odpověď se schovává někde v oblasti důvěry. Jako kouč a terapeut si kromě kreativity a různých osvědčených metod a technik individuální konzultace cením nejvíce ochrany informací a podpory důvěry mých klientů v mou mlčenlivost. Je to nejen součástí profesní etiky, ale také neodmyslitelný princip mé práce. Důvěry si velmi vážím a nechci ji zklamat. Neprozrazuji ani to, s kým jednotlivé konzultace vedu, natožtak jména či obsah našeho jednání. Bez takové důvěry a podmínky mlčenlivosti bych to ani dělat nechtěl.

Profesní etika

Ve své práci se inspiruji etickými kodexy ICF, ČAKO a EMCC a etickým kodexem Společnosti sociálních pracovníků České republiky.

Dodržuji mlčenlivost, informace považuji za důvěrné, jednám s respektem a podporuji kompetence klienta a vědomou práci s jeho zdroji a možnostmi.

 

POKUD JSTE JEŠTĚ NEČETLI, PŘEČTĚTE SI, KDO JSEM.

Ve své práci se inspiruji etick

Kontakt

Mgr. Jiří Vlček, DiS.

wehuwehu@gmail.com

+420 605 583 112

Vyhledávání

© Jiří Vlček_2014. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode