Koučování a konzultace zaměřené na řešení

Exkluzivní nabídka využití reflektujících týmů - více poradců radí najednou

30.09.2014 07:24

Využijte jedinečnou možnost reflektujících týmů

Co je to reflektující tým?

Reflektující tým je jedinečná a ne příliš často používaná příležitost, jak využít názory dalších kolegů-terapeutů přímo v průběhu konzultace. Prakticky to probíhá tak, že další terapeuti sedí ve stejné místnosti opodál (zpravidla jsou 3-4) a naslouchají rozhovoru terapeuta s klientem. V další části pak terapeut vyzve tým, aby se mezi sebou bavil o klientově řešení z jejich pohledu. Klient i terapeut naslouchají a nijak nezasahují do diskuse týmu. V poslední části pak terapeut pokračuje v rozhovoru s klientem s možným využitím slyšeného.

Při reflektujících týmech zaručuji zachování mlčenlivosti a důvěrného prostředí. Cena je stejná jako při běžné konzultaci bez týmu. Reflektující tým poskytuje klientům i terapeutovi cennou inspiraci a nové pohledy. Využívá se po několika předchozích konzultacích.

Kontakt

Mgr. Jiří Vlček, DiS.

wehuwehu@gmail.com

+420 605 583 112

Vyhledávání

© Jiří Vlček_2014. Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode